Stichting Chivombo


Over de stichting
Stichting Chivombo is in 2007 opgericht met als doel de structurele verbetering van onderwijs en gezondheidszorg in het dorp Chivombo in Noordwest-Zambia. De hiervoor benodigde middelen worden verworven uit giften, sponsoring en subsidies.
lees meer ->

De projecten
Welke projecten nodig zijn wordt goed afgestemd met de bewoners en lokale autoriteiten. Kijk welke projecten momenteel in uitvoering zijn, zoals de inrichting van de bibliotheek en de bouw van het IT trainingscentrum. (Onder Afgeronde projecten kunt u zien welke projecten reeds uitgevoerd zijn)
lees meer ->

Help mee!
Mede dankzij uw hulp is het mogelijk de kinderen en volwassen in en om Chivombo betere kansen te bieden. Steun daarom het werk van de stichting en maak een gift over.
lees meer ->