Afgeronde projecten

De volgende projecten zijn sinds de start van de stichting in 2007 afgerond:

Inrichting van de gezondheidskliniek

In 2010 is de nieuwe opnamevleugel van de gezondheidskliniek in gebruik genomen. Destijds nog spaarzaam gemeubileerd met vier bedden, twee voor de mannenzaal, twee voor de vrouwenzaal. Doordat de overheid de kliniek heeft benoemd tot Rural Health Centre is er meer personeel toegewezen aan de kliniek en daarmee zijn meer behandelingen mogelijk.

In 2012 heeft de stichting fondsen geworven om de kliniek verder te renoveren en moderniseren. Stichting Chivombo heeft voor deze herinrichting en renovatie subsidie gekregen van St Ziekenverpleging in de V.D.G.H., Stichting Pieter Bastiaan en Stichting ‘t Trekpaert. Hiermee konden o.a de volgende zaken worden aangeschaft:
– voor de apotheek: medicijn kasten, medische trolley,medische diagnostische set;
– voor de medische dossierkamer: een dossierkast;
– voor de ziekenkamers/kraamkamer: kraambed met matras, twee ziekenbedden met matras, zes overbed tafels, zes bijzetkastjes voor bij het bed.

Verder is het opnamegebouw binnen en buiten geschilderd en opgeknapt.

Onderstaande foto’s tonen de oude dossierkasten (links) en de nieuwe (rechts).

chiv004a

naar boven


Een extra klaslokaal voor de school

In Zambia zijn de scholen ingericht volgens het Engelse systeem, Zambia is een voormalige Engelse kolonie, Rhodesie. In Chivombo konden de kinderen tot en met ‘grade 7’ naar school, voor vervolgonderwijs moesten ze verhuizen naar een kostschool in de stad. De eerste wens van de school was een extra klaslokaal zodat er tot en met ‘grade 9’ les gegeven kon worden. Dit verlaagt de drempel naar vervolgonderwijs en zorgt ervoor dat kinderen twee jaar langer bij hun ouders kunnen blijven wonen. In 2007 heeft Stichting Chivombo de bouw van dit extra klaslokaal gefinancierd. Het is een structurele uitbreiding van de capaciteit van de school, de overheid heeft gezorgd dat twee nieuwe docenten werden aangesteld. Grade 9 is nu niet meer weg te denken uit Chivombo Basic School.

naar boven


Bibliotheek voor de school

bibliotheekNa overleg met de Chivombo school bleek dat er behoefte was aan een bibliotheek. Vandaar dat er een bijgebouw in 2015 is gerealiseerd voor de bibliotheek. Stichting Chivombo heeft dit financieel ondersteund. Dankzij een donatie van de Elsevier Foundation hebben we de bibliotheek kunnen inrichten, en de schappen van (studie)boeken kunnen voorzien.

bibliotheek-2Najaar 2016 is de bibliotheek op feestelijke wijze in gebruik genomen. Deze officiële opening werd verricht door Mrs. Kirere, District Head of Education for Chavuma District. Mogelijk is de bibliotheek de eerste in zijn soort in het gehele district!

naar boven


Uitbreiding en renovatie van de gezondheidskliniek

afgpr-2De gezondheidskliniek is een voorziening in Chivombo waar veel mensen uit de omliggende dorpen gebruik van maken. Hij bestond al sinds de jaren zestig, de tijd dat president Kaunda ervoor zorgde dat gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen toegankelijk was. Het was een eenvoudig gebouwtje wat uit zijn voegen groeide. Patiënten wachtten buiten, er was één kamer waar iemand opgenomen kon worden en als er een zieke mannelijke patiënt lag op het moment dat er een bevalling begon dan moest de mannelijke patiënt ergens anders in het dorp worden ondergebracht. Er was dus dringend behoefte aan twee ziekenzalen, een voor vrouwen en een voor mannen. In 2009 startte de bouw en in 2010 is de nieuwe opnamevleugel in gebruik genomen. Gevolg van deze investering is dat de overheid het oorspronkelijke gebouwtje heeft vervangen en de kliniek gepromoveerd heeft tot Health Centre. Er is meer personeel beschikbaar en de kliniek voldoet weer aan de eisen van deze tijd.

In 2012 heeft de stichting fondsen geworven om de kliniek verder te renoveren en moderniseren. Stichting Chivombo heeft voor deze herinrichting en renovatie subsidie gekregen van St Ziekenverpleging in de V.D.G.H., Stichting Pieter Bastiaan en Stichting ‘t Trekpaert. In de Jaren 2013 en 2014 is de kliniek gerenoveerd. Er zijn extra bedden toegevoegd, waaronder een kraambed, en er is medische apparatuur aangeschaft.

naar boven


Fietsen voor het dorp

afgpr-3Chivombo ligt 50 km van Zambezi, de hoofdstad van het district en 35 km van Chavuma, de dichtstbijzijnde plek waar winkels en voorzieningen te vinden zijn. Voor transport naar een van deze plaatsen is de bevolking aangewezen op een welwillende chauffeur van een passerende auto. Of men pakt de fiets, het is niet ongebruikelijk om een dag te fietsen om ergens naartoe te gaan. Om de bewoners van Chivombo hierin te ondersteunen zijn in 2007 twee fietsen aangeschaft en in beheer van de school gegeven. Hiermee kunnen zaken worden geregeld of voorraden worden gehaald indien nodig. De fietsen zijn nog steeds in gebruik en zeer in trek.

naar boven


Computers voor de school

Wanneer leerlingen na de lagere school verder willen leren en naar de stad verhuizen om te studeren, te wonen en te werken zullen ze met computers moeten leren omgaan. In 2009 heeft Stichting Chivombo de eerste computer van de school gefinancierd. Er is één leraar die er goed mee om kan gaan en hij geeft deze kennis door aan geïnteresseerde leerlingen. De administratie van de school wordt er ook mee gedaan zodat er makkelijker aansluiting is op de landelijke schoolsystemen. Het zou goed zijn als er meer met computervaardigheden wordt gedaan, de bouw van het IT trainingscentrum in Zambezi  is hierin een eerste stap.
computers-voor-de-schoolInmiddels heeft de overheid van Zambia naar aanleiding van de opening van de bibliotheek in 2017 zes computers gedoneerd. Nu hebben meer leerlingen de mogelijkheid hier gebruik van te maken, zowel tijdens school uren als in hun vrije tijd.

naar boven


Sport en spel

afgpr-5Net als hier is sport en spel een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan kinderen. Naast de school iggen een voetbalveld, een korfbalveld en er is ruimte genoeg voor  buiten activiteiten. Het klimaat is droog en warm, dit betekent dat sportmaterialen snel slijten. Bij ieder bezoek neemt Stichting Chivombo sportkleiding, ballen en ander materiaal mee voor de school. Het gebruik van spellen in de les wordt zeer gewaardeerd maar er is nauwelijks materiaal. In 2010 heeft de stichting daarom een groot aantal bordspellen, educatieve spellen en puzzelspellen gefinancierd voor alle klassen van de school. Deze worden intensief gebruikt.

naar boven