Contact

Postadres:
Stichting Chivombo
Catharina Boudewijnshof 27
1064 PE Amsterdam

Telefoon:  +31 (0)6 1129 1406

KvK Amsterdam: 34271936
RSIN: 817871238

Bankrekening: NL63 INGB 0003 2706 96

ANBI: Stichting Chivombo is een Algemeen Nut Beogende Instelling, met een erkende ANBI-status bij de belastingdienst.