Help mee

hm-1Sponsoring

Stichting Chivombo draait op donaties en sponsoring van particulieren, bedrijven en fondsen. Zo heeft het bedrijf De Loef Training & Advies van 2007 tot en met 2013 een jaarlijkse bijdrage gedaan waarmee de basiskosten van de stichting zelf werden gedekt. Ook heeft de Dr. Rijk Kramerschool, een oecomenische basisschool te Amsterdam, zich tot voor kort structureel aan de stichting verbonden met een jaarlijkse donatie voor onderwijs in Chivombo.

Stichting Chivombo heeft een bijzondere band met hardlopen. Jaarlijks wordt meegedaan met een groot hardloopevenement om sponsorgelden bij elkaar te lopen. Vaak wordt deelgenomen aan de 16 km van de Dam tot Damloop. In 2016 was Stichting Chivombo hier weer van de partij, dit keer met een team van tien lopers.

Giften

Wij nodigen u ook van harte uit om bij te dragen aan het werk van Stichting Chivombo, met een gift op  rekeningnummer NL63 INGB 0003 2706 96 t.n.v. de Stichting Chivombo.

ANBI

Stichting Chivombo is een Algemeen Nut Beogende Instelling, met een erkende ANBI-status bij de belastingdienst. Dit betekent dat de stichting geen schenkingsrecht hoeft te betalen over schenkingen die zij ontvangt. Voor particulieren heeft dit als voordeel dat schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor de zakelijke schenker is de schenking aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De stichting maakt elk jaar een jaarverslag waarin we laten zien wat onze activiteiten waren en hoe uw gelden zijn besteed.