Strategie, werkwijze en beloningsbeleid

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting:

  • projectvoorstellen worden afgestemd met lokale bestuurders
  • directe contacten met lokale contactpersonen
  • jaarlijks gaat 95% van de ontvangen gelden naar de lopende projecten
  • alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. Dit betekent dat zij geen beloning ontvangen, ook geen vrijwilligersvergoeding. Zij doen dit uit maatschappelijke betrokkenheid. Zij krijgen wel onkosten vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Werkwijze van de stichting

Het bestuur komt driemaandelijks bijeen, bespreekt de  ontwikkelingen, loopt de projecten na en komt met voorstellen voor nieuwe projecten. De penningmeester van de stichting houdt een financieel overzicht bij dat elke vergadering wordt doorgenomen. Ieder jaar wordt er een jaarverslag opgesteld  dat bestaat uit een verslag van de lopende projecten en het financiële verslag. Dit jaarverslag is te bekijken onder het tabblad ‘Over de stichting’ kopje ‘Jaarverslagen’.