Projecten in uitvoering

De volgende projecten zijn momenteel in uitvoering:

Bouw en inrichting van IT trainingscentrum

it-centrum

De subsidieaanvraag bij de Doopsgezinde Stichting Dowilvo voor de bouw van een IT-training Centre in Zambezi is in 2013 gehonoreerd. In 2014 werd begonnen met de bouw van het IT centrum. Zoals gepland werd het gebouw eind 2016 opgeleverd en was het klaar om ingericht te worden. Met dank aan de Doopsgezinde Stichting Dowilvo konden wij in 2017 beginnen met de afwerking van de binnenkant en de inrchting van het IT centrum. In 2017 is een Borehole geïnstalleerd. Dit garandeert schoon water voor het hele complex, ook als het net van de stad het begeeft.

Voor het vormgeven van het onderwijs vinden wij het belangrijk dat de lokale mensen hierbij worden betrokken. Vandaar dat er een werkgroep is samengesteld om zich te buigen over de planning en invulling van het onderwijsprogramma’s voor het IT centrum. Deze werkgroep bestaat uit twee mensen van de onderwijsinspectie van de twee districten Zambezi en Chavuma, een docent van de school van Chivombo en een docent van de middelbare school in Zambezi.
De verwachting is dat er begin 2021 gestart kan worden met de eerste proeflessen in IT onderwijs.

In het IT centrum zullen kinderen, onderwijzers en medisch personeel getraind worden in eenvoudige computervaardigheden. Overal in de wereld gaan de IT-ontwikkelingen hard, zo ook in Zambia. Het IT-onderwijs is daar alleen nog niet geïncorporeerd in het lager onderwijs. Deels komt dat door een gebrek aan voorzieningen en deels door gebrek aan getrainde onderwijzers.

Het idee voor een IT trainingscentrum is ontstaan vanuit de behoefte om alle kinderen in de regio Chivombo/Zambezi een mogelijkheid te geven eenvoudige computervaardigheden te ontwikkelen. Stichting Chivombo heeft aan een lagere school in de regio computers gedoneerd en de mogelijkheid bestaat om dit uit te breiden naar andere scholen in de regio. Maar dit heeft alleen zin als er ook docenten zijn die de computervaardigheden kunnen aanleren. Vandaar dat er ook trainingen gegeven zullen worden aan docenten, die hun kennis vervolgens verder kunnen doorgeven.

Als locatie is gekozen voor een mooi stuk land in de plaats Zambezi District Centrum, het administratieve hart van de regio Zambezi, op bereikbare afstand van Chivombo. In deze plaats is internet beschikbaar, wat noodzakelijk is voor het trainingscentrum.

naar boven


Drie nieuwe klaslokalen

Na eerdere uitbreidingen van de school (zie Afgeronde projecten) is er in 2020 gestart met de bouw van nog drie nieuwe klaslokalen. Deze 3 klaslokalen zijn nodig om Chivombo School te laten ontwikkelen tot een volwaardige middelbare school, met onderwijs tot en met het eindexamen. Op dit moment biedt Chivombo School onderwijs tot de twee eerste jaren (level 8 en 9) van middelbare onderwijs. Als deze 3 klaslokalen klaar zijn kan Chivombo School ook onderwijs bieden aan de afrondende jaren (level 10, 11 en 12) en hoeven kinderen uit Chivombo en omgeving niet te verhuizen naar een (dure) kostschool of andere regio op hun onderwijs voort te zetten. De bouw van de 3 nieuwe klaslokalen van de Chivombo School wordt gesubsidieerd door 2 stichtingen. Doopsgezinde Stichting Dowilvo en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.

naar boven


Lesmateriaal voor iedereen

Een van de pijlers in het onderwijs is het lesmateriaal. In Zambia stelt de regering de lesboeken ter beschikking maar er wordt niks vervangen. Ook de schriften, de werkboeken, het schoolkrijt, de pennen en de potloden moeten door de school zelf worden opgebracht. Dit is voor Chivombo Basic School een lastige opgave want dit moet uit de hoofdstad komen en transport is duur. Stichting Chivombo besteedt een deel van haar jaarlijkse inkomsten structureel aan de aanschaf van deze materialen. Hiermee wordt de continuïteit van het onderwijs ondersteund.

naar boven


Onderhoud van de gebouwen

pru-5

Om te zorgen voor duurzame investeringen in gebouwen voor de school en de gezondheidskliniek heeft Stichting Chivombo een onderhoudsman aangesteld. Deze vakman uit het dorp werkt een dag in de week voor de school en een dag in de week voor de kliniek om de gebouwen te onderhouden. Hij zorgt ervoor dat kleine reparaties geen grote gebreken worden en signaleert tijdig waar vervanging of herstel van gebouwonderdelen nodig is. Hij krijgt van de stichting een passend salaris en wordt jaarlijks voorzien van goed gereedschap en benodigd materiaal.

naar boven