Plan voor IT-trainingscentrum

Er is in Chivombo grote behoefte aan training op het gebied van IT voor zowel leraren als leerlingen. Overal in de wereld gaan de IT-ontwikkelingen hard, zo ook in Zambia. Het IT-onderwijs is nog niet geïncorporeerd in het lager onderwijs in Zambia. Deels omdat de voorzieningen er niet zijn, deels wegens gebrek aan getrainde onderwijzers. Het idee voor een trainingscentrum is ontstaan vanuit de behoefte om arme kinderen in de regio Zambezi een mogelijkheid te geven om les te krijgen in eenvoudige computervaardigheden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om onderwijzers op te leiden in het geven van les in computervaardigheden. Zij kunnen dan het geleerde toepassen op de basisschool waar ze werken zodat kinderen op jonge leeftijd IT-onderwijs krijgen, waar ze op dit moment geen mogelijkheid voor hebben. Het hebben van betere IT-vaardigheden biedt de kinderen meer kansen in de wereld waarin IT zo’n belangrijke plaats in neemt.