Help mee

hm-1Sponsoring

Stichting Chivombo draait vooral op donaties van fondsen en sponsoring door particulieren. De stichting heeft daarnaast een bijzondere band met hardlopen. Regelmatig wordt meegedaan met een groot hardloopevenement waardoor sponsorgelden bij elkaar worden gelopen.

Giften

Met uw hulp is het mogelijk om de kwaliteit van onderwijs en zorg blijvend te verbeteren en de verschillende projecten te financieren. Steun daarom het werk van Stichting Chivombo, met een gift op  rekeningnummer NL63 INGB 0003 2706 96 t.n.v. de Stichting Chivombo.

ANBI

Stichting Chivombo is een Algemeen Nut Beogende Instelling, met een erkende ANBI-status bij de belastingdienst. Dit betekent dat de stichting geen schenkingsrecht hoeft te betalen over schenkingen die zij ontvangt. Voor particulieren heeft dit als voordeel dat schenkingen onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor de zakelijke schenker is de schenking aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De stichting maakt elk jaar een jaarverslag waarin we laten zien wat onze activiteiten waren en hoe uw gelden zijn besteed.