Onderwijs

zec-o-1In Zambia gaan kinderen vanaf hun zevende naar school. Onder het bewind van President Kaunda (1964-1991) zijn overal in het land scholen gebouwd en elk kind heeft min of meer op loopafstand toegang tot een lagere school. De overheid betaalt de docenten en het lesmateriaal, de rest moet door de lokale gemeenschap worden opgebracht.

Onderwijs in Zambia is opgezet volgens het Engelse systeem. Na groep 7 volgt, als het goed is, de middelbare school. Vaak is dat een kostschool die verder van het dorp vandaan ligt. In dorpen waar de lagere school ook een groep 8 en 9 heeft (een soort brugklas), is de kans dat kinderen verder leren vele malen groter. In het eigen dorp naar school gaan is bovendien goedkoper, en er wordt zo op de kostschooljaren bekort, zodat meer ouders de gehele middelbare schoolopleiding van hun kinderen kunnen bekostigen.

Dorpsschool van Chivombo 
Chivombo Basic School is een goed bezochte dorpsschool. Het aantal leerlingen is de laatste jaren gegroeid tot zo’n 360. De leerlingen komen uit de wijde omgeving, sommigen wonen dichtbij, anderen moeten kilometers lopen. Er wordt klassikaal lesgegeven en er is ook aandacht voor muziek en sport. De school heeft een actieve Parents Teachers Association, die te vergelijken is met onze ouderraad, maar daarnaast ook scouting-achtige activiteiten organiseert.

Het eerste voornemen van Stichting Chivombo was het bouwen van een extra klaslokaal voor een nieuwe groep 8 en 9. Dit extra klaslokaal is in samenwerking met de school gebouwd en werd in de zomer van 2008 in gebruik genomen. Voor de nieuwe groepen zijn twee docenten aangesteld.

In 2015 is de school verder uitgebreid met een bibliotheek, en in 2019 is de bouw van nog twee nieuwe klaslokalen afgerond.

Er is een onderhoudsman in dienst van de school voor de noodzakelijke reparaties en klussen.