Projecten in uitvoering

De volgende projecten zijn momenteel in uitvoering:

Bouw en inrichting van IT trainingscentrum

it-centrum

In 2014 is gestart met de bouw van een IT-Training Centre. In het centrum zullen kinderen, onderwijzers en medisch personeel getraind worden in eenvoudige computervaardigheden.

Overal in de wereld gaan de IT-ontwikkelingen hard, zo ook in Zambia. Het IT-onderwijs is daar alleen nog niet opgenomen in het lager onderwijs door gebrek aan voorzieningen en gebrek aan getrainde onderwijzers. Met het IT Training Centre willen we alle kinderen in de regio Chivombo/Zambezi de mogelijkheid geven eenvoudige computervaardigheden te ontwikkelen. Stichting Chivombo heeft aan een lagere school in de regio computers gedoneerd en dit kan worden uitgebreid naar andere scholen in de regio. Dit heeft echter alleen zin als er ook docenten zijn die de computervaardigheden kunnen aanleren. Daarom zullen ook trainingen worden gegeven  aan docenten, die hun kennis vervolgens verder kunnen doorgeven.

Voor het vormgeven van het onderwijs vinden wij het belangrijk dat de lokale mensen hierbij worden betrokken. Er is een werkgroep samengesteld om zich te buigen over de planning en invulling van het onderwijsprogramma’s. Deze werkgroep bestaat uit twee mensen van de onderwijsinspectie van de twee districten Zambezi en Chavuma, een docent van de school van Chivombo en een docent van de middelbare school in Zambezi.

De ruwbouw is in 2016 afgerond, daarna is begonnen met de afwerking van de binnenkant en de inrichting. De verwachting is dat er begin 2022 gestart kan worden met de eerste proeflessen in IT onderwijs. Als locatie voor het IT Training Centre is gekozen voor een mooi stuk land in de plaats Zambezi District Centrum, het administratieve hart van de regio Zambezi, op bereikbare afstand van Chivombo. In deze plaats is internet beschikbaar, wat noodzakelijk is voor het trainingscentrum.

De bouw van het IT-centrum is mogelijk gemaakt door subsidies van de Doopsgezinde Stichting Dowilvo.

naar boven


Drie nieuwe klaslokalen

Na eerdere uitbreidingen van de school (zie Afgeronde projecten) is er in 2020 gestart met de bouw van nog drie nieuwe klaslokalen. Deze 3 klaslokalen zijn nodig om Chivombo School te laten ontwikkelen tot een volwaardige middelbare school, met onderwijs tot en met het eindexamen. Op dit moment biedt Chivombo School onderwijs tot de twee eerste jaren (level 8 en 9) van middelbare onderwijs. Als deze 3 klaslokalen klaar zijn kan Chivombo School ook onderwijs bieden aan de afrondende jaren (level 10, 11 en 12) en hoeven kinderen uit Chivombo en omgeving niet te verhuizen naar een (dure) kostschool of andere regio op hun onderwijs voort te zetten. De bouw van de 3 nieuwe klaslokalen van de Chivombo School wordt gesubsidieerd door 2 stichtingen. Doopsgezinde Stichting Dowilvo en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.

naar boven


Lesmateriaal voor iedereen

Een van de pijlers in het onderwijs is het lesmateriaal. In Zambia stelt de regering de lesboeken ter beschikking maar er wordt niks vervangen. Ook de schriften, de werkboeken, het schoolkrijt, de pennen en de potloden moeten door de school zelf worden opgebracht. Dit is voor Chivombo Basic School een lastige opgave want dit moet uit de hoofdstad komen en transport is duur. Stichting Chivombo besteedt een deel van haar jaarlijkse inkomsten structureel aan de aanschaf van deze materialen. Hiermee wordt de continuïteit van het onderwijs ondersteund.

naar boven


Onderhoud van de gebouwen

pru-5

Om te zorgen voor duurzame investeringen in gebouwen voor de school en de gezondheidskliniek heeft Stichting Chivombo een onderhoudsman aangesteld. Deze vakman uit het dorp werkt een dag in de week voor de school en een dag in de week voor de kliniek om de gebouwen te onderhouden. Hij zorgt ervoor dat kleine reparaties geen grote gebreken worden en signaleert tijdig waar vervanging of herstel van gebouwonderdelen nodig is. Hij krijgt van de stichting een passend salaris en wordt jaarlijks voorzien van goed gereedschap en benodigd materiaal.

naar boven