Bestuurslid bezoekt de diverse projecten in Zambia

Najaar 2017 heeft bestuurslid Jonathan Mateyo een bezoek gebracht aan onze diverse projecten in Zambia, waaronder de bibliotheek, twee nieuwe klaslokalen, het IT trainingscentrum, en de gezondheidskliniek.


dsc_2719Bibliotheek. In 2016 was de opening van de nieuwe bibliotheek. Inmiddels is de bibliotheek intensief in gebruik. De leerlingen van de Chivombo School kunnen in de bibliotheek schoolboeken gebruiken en achter de computer werken.


dsc_2708Bouw twee nieuwe klaslokalen voor de Chivombo school. In 2017 is gestart met de bouw van twee vervangende klaslokalen met behulp van subsidie van Doopsgezinde Stichting Dowilvo en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden. In 2019 zullen de lokalen klaar zijn voor gebruik.


dsc_2970IT trainingscentrum. De inrichting van het IT centrum is in volle gang. Afgelopen jaar is het gebouw voor het IT centrum opgeleverd. In 2017 is begonnen met de afwerking van de binnenkant. We verwachten dat midden 2018 het interieur van het IT centrum klaar is. Dit betekent dat er vanaf eind 2018 begin 2019 wordt gestart met het IT onderwijs. Het IT centrum hebben we kunnen realiseren met subsidie van de Doopsgezinde Stichting Dowilvo.


De Gezondheidskliniek van Chivombo. Na terugkeer van Jonathan kregen wij het volgende bericht van een van de medewerkers van de kliniek: naamloos2“Our facility was blessed with 3 babies the same day 03/02/2018. Thanks to the Stichting Chivombo Team. What would we have done without you? God bless your works.”